K.O – SETE Lyrics

K.O – SETE Lyrics (feat. Young Stunna & Blxckie)

Ahh na na
Dali ngik’phethe phethe
phethe phethe
Dali ngik’phethe phethe
phethe phethe

Welcome to the planet

Eish ngiyak’feela maan
Ngwanyana ka di koti mo marameng
You been the one my love
Diamond Walk e-mallin
Chanel ne washi legolide
Uncibikalis’ inhliziyo ngale phimbo lakh’ el’pholile
Ohh yeah your ex man looking at me funny and akazi l’dumephi
Umungam’tshel’ ukuthi masiseyinguben’
I’m different ngifan’ nebhubesi
Ngiyaz’ uzong’zonda maar ang’nandaba
I can put you on ngwana ng’ ka o nyala
Ngik’thengele nemoto namanje singayilanda
Sfike naphesheya sidl’ imal’ emaLondon baby wami
Eyy, bas’dlela nomon’ omakhelwane ngizwile
(Oh no) uh better tell em it’s more than love intwes’hlangan’sile
Lo-line vel’ esiwuphethe (phethe)
Ng’bheke wedwa i’ma never look back (back)
Ayihlale phansi ithobel’ umthetho (mthetho)
Cos you know I want you
Want you

ungithath’ ungibeke, ngeke.
Hhe basihlukanis’ uthando lugqwele.
ng’cel’ ubabheke izithele oh zigqwele ungavumi zingene
Athi ngik’sete sete athi ngik’sete sete
Athi ngik’sete sete
Uthando lwakho lungenza ng’shelele

Okay
Mina ngawe ngigqwele ngyak’tshela
Zange’ bang’fak’ umoya ngawe ngay’fela
Mangith’ ngyaphuma ngyo’funa ma’cent
Kuze wena nomndeni wami n’betese
K’dala ngik’funa ngay’themba
Manje usu’ngo wam’ inhlliziyo ifudumele
Ng’cel’ ama’phutha angaling’ as’teste
Njalo manginawe ngizizwa ng’phelele
Angith’ uthanda mina ng’cela kungashintshi
Uyang’sanganisa
ofana nawe angek’ aphind’ akekho nak’lelizwe
Kukhon’ ok’thize ngathi ngik’dlile
Ungenza ng’ndize
Angith’ uthanda mina ng’cela kungashintshi
Uyang’sanganisa
Singanqoba nempi singay’hlanganis’
Kukhon’ ok’thize ngathi ngik’dlile
Ungenza ng’phile

ungithath’ ungibeke, ngeke.
Hhe basihlukanis’ uthando lugqwele.
ng’cel’ ubabheke izithele oh zigqwele ungavumi zingene
Athi ngik’sete sete athi ngik’sete sete
Athi ngik’sete sete
Uthando lwakho lungenza ng’shelele

awu ngicabanga wena njalo (njalo)
sengaba novalo
oh baby lalela is’khalo (skhalo)
awusang’thembi i know
awu thando lwami luzokhula njalo
uma unami ngijabula njalo
without you girl i feel incomplete
i’m tryna fall back take the lead
i’m trying my best cant you see
i’ll get you anything nomayini

Ng’cel’ ungethembe ngik’sete
Thembe ngik’sete
Ng’thembe ngik’sete
Ungenza ng’shelele
Ng’cel’ ungithembe
Athi ngik’sete ngik’sete
Na na

Min’ ungithath’ ungibeke, ngeke.
Hhe basihlukanis’ uthando lugqwele.
ng’cel’ ubabheke izithele oh zigqwele ungavumi zingene
Athi ngik’sete sete athi ngik’sete sete
Athi ngik’sete sete
Uthando lwakho lungenza ng’shelele

Sete wentombi
Yami yami nawe weh
Sete weh
Setetete