PHILA DLOZI – Amalobolo Lyrics

PHILA DLOZI – Amalobolo Lyrics

We mama ngcela utshele ubaba ngihambile
Ngihambile ngyosebenza egoli
We mama ngcela utshele ubaba ngihambile
Ngihambile ngyosebenza egoli
We mama ngcela utshele ubaba ngihambile
Ngihambile ngyosebenza egoli
Nami ngyafisa ukushadelwa wezinsizwa

Kodwa angeke kwenzeke nghlezi pansi
Nami ngyafisa ukushadelwa wezinsizwa kodwa ngeke kwenzeke nghlezi Phansi
Ningangsoli uma ngihamba ekhaya ngyosebenza
Mhhhh Ningangisoli uma ngihamba ekhaya ngyosebenza
We MAMA NGCELA UTSHELE UBABA NGHAMBILE
NGIHAMBILE NGYOSEBENZA EGOLI ohhhh ohhh ohhh ohhh ahhhhhh
WE MAMA NGCELA UTSHELE UBABA
NGHAMBILE NGIHMBILE NGYOSEBENZA

EGOLI ohhh ohhhh ohhh ohhh ahhhh
Ahhhw ngifuna imali Imali
Yama Lobolo Ahhhhw ngifuna imali ihhhhh
IMali yama lobolo Benihlezi
Ningi tshela ukuthi uma ngikhuka
Ngithathe umfazi ngkhulise umuzi

Benihlezi ningitshela ukuthi uma ngikhula
Ngithathe umfazi ngkhulise umuzi
WE MAMA NGCELA UTSHELE UBABA
NGIHAMBILE NGIHMBILE NGYOSEBENZA
EGOLI Ahhhw ngifuna imali Imali yamalobolo
Ahhhw ngifuna imali Imali mhhhhh
IMali yama lobolo Ahhhw ngifuna imali hmmmmm
Imali Yama lobolo Ahhhhw ngifuna imali
Imali yama lobolo yelele mama yelele mama yelele mama ahhh yelele mama