PHILA DLOZI – Ekhwen Lami Lyrics

PHILA DLOZI – Ekhwen Lami Lyrics (feat. Mthunzi)

Wezinsizwa ngphekezeleni ungbizile umkhwewami
Nangu ethinta amashinga Nangu ethinta amawhanqa
Nangu ethinta amashinga Nangu ethinta amawhanqa
Ngithole incwadi ephuma ekhweni lami Ucela ukungibona umkhwewami
Ngithole incwadi ephuma ekhweni lami Ucela ukungbona umkhwewami
Wezinsizwa ngphekezeleni ungibizile umkhwewami
Wezinsizwa ngphekezeleni ungbizile umkhwewami
Wezinsizwa ngphekezeleni bangbizile ekhweni lami
Wezinsizwa ngphekezeleni bangbizile ekhweni lami

Bangbizile ekhweni lami Ungbizile umkhwe wami
Bangbizile ekhweni lami Ungbizile umkhwe wam
Ngike ngashaya ucingo ngaluhloma kwaNongoma ngacela izinsizwa
Zingphekezele Ngike ngahlaba ucingo ngalukhomba
kwaSokhulu ngacela izinsizwa zingphekezeleUye wasabela umfoka
Sgwaza ezintabeni zakwasokhulu Uye wasabela umfoka
Nqgulunga ezintabeni zakwasokhulu

Wezinsizwa ngphekezeleni ungbizile umkhwewami
Wezinsizwa ngohekezeleni ungbizile umkhwewami
Wezinsizwa ngphekezelenibangbizile ekhweni
lami Wezinsizwa ngohekezeleni bangbizile ekhweni lami
Bangbizile ekhweni lami Ungbizile umkhwewami
Bangbizile ekhweni lami Ungbizile umkhwewami

Ngyofike ngxoxe ngthini noMkhwewami
Mina ngihamba ngedwa Hhay angfuni ukuxoshiswa okwempukane
Ngoba ngihamba ngedwa Ngohekezeleni weynsizwa zangakithi
Ngibiziwe ekhweni lami Asimlindeni umfoka magenta naye uthi
Usendleni wololo Wezinsizwa ngphekezeleni ungbizile umkhwewami
Wezinsizwa ngohekezeleni ungbizile umkhwewami
Wezinsizwa ngphekezelenibangbizile ekhweni lami
Wezinsizwa ngohekezeleni bangbizile ekhweni lami
Bangbizile ekhweni lami Ungbizile umkhwewami
Bangbizile ekhweni lami Ungbizile umkhwewami