PHILA DLOZI – Sekusele Kancane Lyrics

PHILA DLOZI – Sekusele Kancane Lyrics

Sekusele kancane Sekusele kancane nami ngzohamba
Ngemoto enkulu ngelinye Ilanga
Sekusele kancane nami ngzohlala
Emzini omkhulu ngelinye ilanga
Sekusele kancane nami ngzoba
Nemali eningi ngelinye ilanga
Sekusele kancane iyehhh
Selizophuma ilanga
Sekusele kancane iyehh

Sengizofika kwaNompumelelo
Kudala indlala ingu mngani wami
Ngisho naseku Khuleni kwami ngyayazi
Anginazange ngalibona ithuna lendlala
Ngakho ke angeke ngyeke ukzama
Benginethemba ukuthi indlala iyozala impumelelo ngelinye ilanga

Benginethemba ukuthi indlala iyozala impumelelo ngelinye ilanga
Sekusele kancane iyehhh
Selizophuma ilanga
Sekusele kancane iyehh

Sengizofika kwaNompumelelo
Mdali ngyacela ungangithathi manje
Ngsenesifiso sokuya ekhaya bathokoze ngami
Ngisafisa ukubona leso sthombe senjabulo
Ebusweni buka mame mangifika ngemoto enesondo emhlane
Sekusele kancane iyehhh Selizophuma ilanga
Sekusele kancane iyehh Sengizofika kwaNompumelelo