Sino Msolo – Shandapha Lyrics

Sino Msolo Shandapha Lyrics (feat. S.O.N, Leroyale & Sipho Magudulela)

Dali wena umuhle
Umuhle
Uyishandapha
(Awe SHANDAPHA)

Dali wena Umuhle
hayi Umuhle
uyishandapha
(Awe SHANDAPHA)

Ntombi wena umuhle
Umuhle
uyishandapha
(Awe SHANDAPHA)

Dali wena umuhle
hayi Umuhle
uyishandapha
(Awe SHANDAPHA)

Dali wena umuhle
Wenz’umcabango wam uvele ujule
Ungithath’ungibeke
Inene ukuba lam nguwe

Ndibona islenda nesdudla
Apha kuwe
(Uyikho konke dali)

Ngoba ma ungekho ekasi jo
Akekho ofana nawe
S’ yakulinda ubuye

Ngoba ma ungekho ekasi jo
Akekho ofana nawe
S’ yakulinda ubuye

Dali wena umuhle
Umuhle
uyishandapha
(Awe SHANDAPHA)

Dali wena umuhle
Hayi umuhle
uyishandapha
(Awe SHANDAPHA)

Ntombi wena umuhle
Umuhle
Uyishandapha
(Awe SHANDAPHA)

Dali wena umuhle
Umuhle
Uyishandapha
(Awe SHANDAPHA)

Dali wena umuhle
Hayi umuhle
Uyishandapha
(Awe SHANDAPHA)

Ntombi wena umuhle
Umuhle
Uyishandapha
(Awe SHANDAPHA)

Dali wena umuhle
Umuhle
Uyishandapha
(Awe SHANDAPHA)

Avuka amahloni mina oh Mangi nawe
Smomodinya ndoni yamanzi Awukhathali
Ukuba muhle Ntsuku zonke
Effortlessly take my breath away
Khuzani labafana bedlala ngawe
Abasoyenza lento
Abasoyenza lento

Eh Shanda Pha Pha pha pha sekuqhumi bhamu
Ngeke bek’thathe kimi
Ngeke bek’suse kimi
Yho

Dali wena umuhle
Umuhle
Uyishandapha
(Awe SHANDAPHA)

Dali wena umuhle
Hayi Umuhle
Uyishandapha
(Awe SHANDAPHA)

Ntombi wena Umuhle
Umuhle
Uyishandapha
(Awe SHANDAPHA)

Dali wena Umuhle
Hayi umuhle
Uyishandapha
(Awe SHANDAPHA)